Öğrenci Dilekçeleri

Lisansüstü öğrencileri akademik programlarında zamanlama, içerik, gereksinim veya uygulama biçimi değişikliği ile ilgili çeşitli konularda FBE'ye dilekçe verebilirler. İlgili dilekçe formu öğrenci tarafından doldurulduktan sonra Danışmanlar ve Anabilim Dalı Başkanı’nca imzalanıp FBE sekreterliğine teslim edilir.

Lisansüstü öğrenci dilekçe formu ve tavsiye mektubu formları aşağıdaki bağlantılardan indirilebilir.