Burslar ve Diğer Mali Destekler

Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü öğrencilerine çeşitli kanallar vasıtasıyla değişik biçimlerde mali destek sunar. Bu desteklerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Araştırma Görevliliği

Her Bölümün, öncelikli olarak kendi lisansüstü öğrencilerinin yararlanmasını arz ettiği, belli sayıda Araştırma Görevlisi Kadrosu bulunur. Bu kadrolara yapılacak atamalar devlet tarafından onaylanır ve maaşlar devlet tarafından belirlenir ve ödenir. Araştırma Görevlilerinin, haftalık 16-20 saatlik iş yükünü kapsayan sorumlulukları aşağıdaki gibidir: i) Lisans ve Yüksek Lisans derslerine asistanlık, ii) Bölüm öğretim üyelerinin araştırmalarında asistanlık, iii) Bölümün çeşitli işlerinde idari asistanlık. Kadro sayısı ve uygunluğu, başvuru tarihi ve nasıl başvurulacağı, değerlendirme süreci ile ilgili bilgiler ilgili Bölümlerden edinilebilir.

BAP Araştırmacı Pozisyonları

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu öğretim üyelerinin bireysel ya da grup araştırma projelerine destek verir. Her proje için bir araştırmacı öğrenciye destek sağlanabilir. Bu araştırmacılar doğrudan BAP projesinden sorumlu öğretim üyesi tarafından seçilir, ancak araştırmacıların, esas itibarı ile , Boğaziçi Üniversitei Lisansüstü öğrencisi olmaları beklenir. Araştırmacı pozisyonları, sayısı ve zamanlaması öğretim üyelerinden temin edilebilir.

Burslar

A*STAR Singapur Doktora Araştırma Desteği

A*Star Doktora Araştırma Desteği, Boğaziçi Üniversitesi FBE ve Biyomedikal Mühendisliği doktora öğrencilerine, doktora tez araştırmalarının 1 ila 2 yılını, Singapur A*Star Araştırma Kurumu’nun maddi desteği ile, Singapur'da bir üniversitede yapma imkanı sunar. Programa katılan öğrencilerin tez konuları, diğer öğrencilerde olduğu gibi, danışmanlarıın önerisiyle FBE tarafından belirlenir (ancak, doğal olarak, seçilen tez konusu üstünde Singapur’da doktora tezi araştırması yapabilmenin olurluluğu ile ilgili olarak, ilgili tez danışmanı’nın A*Star yetkilileri ile ön temas kurması ve Singapur’dan bir eş danışman belirlemesi gerekecektir). Benzer biçimde, doktora ögrencisinin ders yükümlülükleri, ders ve tez süreleri, tez izleme, yeterlilik ve tez savunma jürileri de (sadece eş danışman Singapur A*Star bağlantılı bir öğretim üyesi olmak uzere) FBE tarafindan belirlenip yürütülür. Doktora öğrencisi (BU'den süresine sayılı izinli olarak) Singapur'da kaldığı sürede, eş danışmanının doğrudan, esas danışmanının da internet üstünden denetimi ve yönlendirmesi ile, önceden belirlenmiş olan doktora tezi üstünde çalışacaktır.

Program çerçevesinde destek alacak öğrenciler, Danışman ve Anabilim Dalları’nın önerisi üzerine, FBE tarafından belirlenir. Adaylar BÜ’nün mevcut doktora öğrencileri içinden ve doktora programlarında en fazla 5 dönem tamamlamış olanlar arasından seçilir. Seçilen öğrenciler tez çalışmalarının en az bir yılını BÜ’de, en az bir yılını da yurtdışında A*Star bünyesinde araştırma yaparak geçirir. Bunun dışında, adaylar son (mezun olacakları) akademik dönemlerini BÜ’de geçirirler. Daha fazla bilgi için FBE ve Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dallarına başvurunuz.

TEV-SİNGA Bursları

Singapur'da A*Star, NTU ve NUS'da Temel Bilimler, Mühendislik ve Biyomedikal Bilimleri alanında doktora çalışmaları için Türk Eğitim Vakfı tarafından karşılıksız burs verilecektir.

Son başvuru tarihi 27 Aralık 2013'tür. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Diğer Burslar

Pek çok vakıf, sivil toplum örgütü, özel ve resmi kurum Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü öğrencilerine burs sağlamaktadır. Aşağıdaki liste BÜ Lisansüstü öğrencilerine burs vermekte olan kurumlardan bazılarını içermektedir. Burslarla ve kurumlarla ilgili ayrıntılı bilgi Burs Ofisi'nden edinilebilir.

 • BUVAK
 • BUMED
 • TUBITAK
 • TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi)
 • TEV (Türk Eğitim Vakfı)
 • VKV (Vehbi Koç Vakfı)
 • Istanbul Büyükşehir Belediyesi
 • Tekfen Holding
 • Turkcell
 • Fullbright
 • TEMA

BU/FBE Tarafından Sağlanan Lisansüstü Öğrenciler İçin Seyahat ve Konferans Desteği

FBE Anabilim Dalları programlarına kayıtlı lisansüstü öğrencilerin ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarına bildiri sunarak katılımlarına FBE’nün maddi desteğini aşağıdaki şekilde sürdürmeye karar vermiştir.

 • FBE II. Öğretim Programları gelirlerinden FBE payı olarak gelecek fonlar, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Bütçesinden Fen Bilimleri Enstitüsü için ayrılmış olan Seyahat Bütçesine ve Rektörlükten bu amaçla gelebilecek diğer fonlara eklenerek, FBE’ne bağlı I. Ögretim Anabilim Dalları’ndaki Master ve Doktora Programlarından birine kayıtlı Lisansüstü öğrencilerin ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı katılımlarının, aşağıdaki şartlar ve öncelikler çerçevesinde desteklenmesinde kullanılacaktır.
 • Desteklenecek Lisansüstü öğrencisinin ilgili bilimsel toplantıda poster veya bildiri sunacak olması gerekir. Ayrıca belli bir bilimsel toplantı için, aynı anabilim dalından en fazla iki kişiye destek verilebilecektir.
 • Destek, bilimsel toplantı kayıt ücreti ile, ilgili seyahat (uçak, tren, otobüs veya özel oto), ve/veya ilgili geceleme (otel) veya gündelik giderlerini karşılamaya yönelik olarak, seyahat başına, ulusal bilimsel toplantılar için 1,000 TL, uluslararası bilimsel toplantılar için 2,000 TL tavan çerçevesinde verilecektir.
 • Destek 2016 yılının Temmuz ayı sonuna kadar, FBE’ne bağlı her Anabilim Dalı’nın en fazla dört 1. Öğretim lisansüstü öğrencisine, Anabilim Dalı’ndan gelecek talep sırasına göre verilebilecek; bu süre sonunda bütçede fon kalırsa Anabilim Dalı başına konmuş olan sınırlama 5 lisansüstü öğrenciye yükseltilecektir.
 • Destek talebinde bulunacak Lisansüstü öğrenci, ilgili bilimsel toplantı ve bildiri sunumu davet/kabul mektubu, ilgili Anabilim Dalı Başkanı veya Koordinatörü’nün onay yazısı ve sunulacak bildirinin özeti ile birlikte, FBE’den karşılanması talep edilen giderlerin belirtildiği dilekçe ile, FBE Sekreterliğine başvuracaktır.

Diğer Kaynaklardan Sağlanabilecek Seyahat ve Konferans Desteği

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BUVAK), Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BUMED), Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Mali Koordinatörlüğü (BAP), Türkiye Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK) da BÜ Lisansüstü öğrencilerine seyahat ve konferans desteği verebilecek kaynakladır. Desteklerin uygunluğu, başvuru zamanı, başvuru koşulları ilgili Kurumlardan ve Birimlerden edinilebilir.

EPFL

2014/2015 EPFL Fellows - Uluslararası Doktora Sonrası Araştırmacı Fırsatı

İlgili bilgiler için ekteki dosyayı inceleyebilirsiniz.

Ödüller

 1. BAP Doktora Tez Ödülü
  Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu her yıl (başvurular arasından) en iyi bir veya birkaç Doktora tezini seçerek, her tez yürütücüsünü 2,000 TL ile ödüllendirir. Ne zaman ve nasıl başvurulacağına dair bilgi BAP İdari Koordinatörlüğü'nden elde edinilebilir.

 2. BÜVAK Yayın Ödülü
  BÜVAK Araştırma Görevlisi kadrosundaki lisansüstü öğrencilerinin SCIE, SCI ve SSCI tarafından indekslenmiş yayınlarını ödüllendirir. Ödül miktarı BÜVAK tarafından belirlenir.