Enstitü Kurulu

Kurul Üyeleri

Bilgisayar Mühendisliği, Prof.Dr. Tuna Tuğcu
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Prof.Dr. Yasemin Kahya
Endüstri Mühendisliği, Prof.Dr. Taner Bilgiç
Fizik, Prof.Dr. Burçin Ünlü
İnşaat Mühendisliği, Prof.Dr. Emre Otay
Kimya Mühendisliği, Prof.Dr. Ahmet Kerim Avcı
Kimya, Prof.Dr. Duygu Avcı Semiz
Matematik, Prof.Dr. Burak Gürel
Matematik ve Fen Eğitimi, Prof.Dr. Gülseren Karagöz Akar
Makine Mühendisliği, Prof.Dr. Kunt Atalık
Moleküler Biyoloji ve Genetik, Prof.Dr. Esra Battaloğlu

Konuk Kurul Üyeleri

Finans Mühendisliği, Prof.Dr. Refik Güllü
Hesaplamalı Bilim ve Mühendilslik, Prof.Dr. Levent Kurnaz
Mekatronik Mühendisliği, Prof.Dr. Mehmet Akar
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Prof.Dr. Necati Aras
Otomotiv Mühendisliği, Doç. Dr. Hasan Bedir
Sistem ve Kontrol Mühendisliği, Prof.Dr. Yağmur Denizhan
Yapım Mühendisliği ve Yönetimi, Prof.Dr. Beliz Özorhon Orakçal
Yazılım Mühendisliği, Dr.Öğr.Üyesi Fatma Başak Özdemir