Kayıt

Her dönem, yeni başlayan ve devam eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin önceden ilan edilmiş tarihlerde (genelde derslerin başlamasından 2-4 gün önce) Üniversiteye kayıt yaptırmaları gerekir. Öğrenciler kayıt yaptırmadıkları takdirde derslere katılamaz, sınıf içi aktivitelerde yer alamaz, ders, proje gereksinimleri veya tezle ilgili yükümlülüklerini yerine getiremezler. Bir dönem veya daha fazla kayıt yaptırmayan öğrencilerin Programları ile ve Üniversite’yle ilişikleri kesilir. Her öğrenci dönem kaydını tamamlayabilmek için, kayıtla ilgili ilan edilmiş gereksinim ve şartları yerine getirmekle, akademik danışmanlarıyla programları hakkında görüşüp onayını almakla ve Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi (ÖBİKAS) çerçevesinde çevrim içi kayıtlarını tamamlamakla yükümlüdür. Kayıt hakkında daha fazla bilgi ÖBİKAS'ın sayfasından edinilebilir.

Kayıtlarla ilgili olarak bazı kritik bilgiler aşağıda listelenmiştir:

Öğrencinin kaydı, önerdiği dersler ve programı danışmanına elektronik olarak iletilip DANIŞMANI TARAFINDAN ONAYLANMADIĞI sürece tamamlanmış sayılmaz.
Ders programının (ve kaydının) danışmanı tarafından onaylanıp onaylanmadığını kontrol etmek öğrencinin sorumluluğundadır.
Öğrenci, kayıt süresi sona ermeden, kaydının tamamlandığını kontrol edip, emin olmalıdır. Aksi takdirde (hata yapması veya danışmanın bir nedenle programını onaylamaması halinde), öğrenci kayıt yaptırmamış durumuna düşer ve geç kayıt (genelde derslerin başlamasının ikinci haftası) için izin istemek zorunda kalır.
Geç kayıt izni akademik takvimde belirtilen süre içinde Enstitü’ye resmi başvuru ve geç kayıt harcının ödenmesi ile alınabilir.
Ekleme bırakma döneminden sonra kredisiz alınan dersler krediliye çevrilemez.
Üçüncü ve sonraki dönemlerinde olan yüksek lisans öğrencileri ile yeterlik sınavında başarılı bulunmuş doktora öğrencileri lisansüstü tez çalışmaları için tez danışmanlarının ilgili şubelerine (XX690/XX790) kayıt yaptırmalıdır.
Tezini/akademik çalışmalarını tamamlamamış olmalarına rağmen, yasal sürelerini dolduran öğrenciler (yüksek lisans için dört dönem, doktora için sekiz dönem) yasal sürenin üstündeki her dönem için (yüksek lisans için en fazla iki dönem, doktora için en fazla dört dönem) ilgili kayıt döneminden önce, ek süre için Anabilim Dalları’nın ve danışmanlarının görüşünü alarak, Enstitü’ye başvurmalıdır.