Lisansüstü Danışmanları

Lisansüstü eğitim veren her programda, lisansüstü öğrencilerine, bolümdeki akademik çalışmaları süresince danışmanlık yapan en az bir fakülte üyesi bulunur. Bu lisansüstü danışmanının temel sorumluluğu öğrenciyi ders seçiminde ve akademik başarım anlayış ve algılamasında yönlendirmektir. Bu sorumluluk öğrenciye ders seçiminde danışmanlık yapmayı, tez konusu ve tez danışmanı tespitinde öğrenciye yardımcı olmayı, doktora öğrencileri için yeterlik sınavına hazırlıkta öğrenciyi yönlendirmeyı ve çeşitli akademik aşamaların gerek öğrenci gerekse tez danışmanı tarafından başarıyla tamamlanmasının kontrolunu kapsar. Danışmanlar, ayrıca, lisansüsütü öğrencilerin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki lisans sonrası hayata alışmalarına yardımcı olurlar.

Diğer konular ve özellikle öğrencinin araştırmaları ve tez çalışmalarıyla ilgili konular lisansüstü danışmanının değil tez danışmanının sorumluluğundadır.

Bazı bölümlerde doktora ve yükseklisans başvuru süresince adaylara yardımcı olacak ayrı danışmanlar bulunabilir.

Lisansüstü danışmanlarının güncel listesi ve iletişim bilgileri Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi sayfasından, General Services başlığı altından görüntülenebilir veya indirilebilir.