Önemli Tarihler

Aşağıda önemli tarihleri kabaca verilmiştir. Burada verilen tarihler değişikliğe uğrayabilir. Akademik Takvim'in güncel ve ayrıntılı hali için 2013 ve 2014 yıllarına ait sayfaları inceleyiniz.

Başvuru Tarihleri

Lisansüstü programlara başvurular her yılın Ocak ve Nisan aylarında olmaktadır.

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvurular her yılın Haziran ayında yapılmaktadır.

Bilim Sınavları

Lisansüstü programlara başvuru yapan adayların katılması zorunlu olan bilim sınavları Ocak ve Mayıs aylarında ilgili başvuru dönemlerine yönelik olarak yapılmaktadır.

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuru yapan adayların katılması zorunlu olan bilim sınavları Haziran ve Temmuz aylarında yapılmaktadır.

Ön kayıtlar

Lisansüstü programlara kabul edilenlerin önkayıtları Şubat ayında yapılmaktadır.

Mezuniyet Tarihleri

İlgili dönemde mezun olmayı hedefleyen öğrenciler o dönemin Akademik Takvim'ince belirlenmiş 'not vermenin son günü'ne kadar işlemlerini tamamlamadırlar. Ancak ilgili işlemler belirli bir süre aldığını ve birçok başka öğrencinin de mezuniyet işlemlerini sürdürdüğü hesaba katılırsa bahsi geçen son günden iki hafta öncesinde tezinizi ciltli olarak teslim etmeniz tavsiye edilir. Aksi taktirde işlemlerin yetişmemesi ve dolayısıyla mezuniyet koşullarının gerçekleşmemesi nedeniyle öğrencinin mezun olamaması gibi sorunlarla karşılaşmak mümkündür.