İstatistikler

Enstitü, öğrencileri, öğretim üyeleri ve mezunlarla ilgili birtakım bilgilere bu sayfalardan ulaşabilirsiniz.


Boğaziçi Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
34342 Bebek - Istanbul, Türkiye
fbe.boun.edu.tr - +90 212 359 7067

© 2023