Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

Program Adı Tam Zamanlı Öğretim Üyesi Sayısı
Otomotiv Mühendisliği 8
Kimya Mühendisliği 14
Kimya 23
İnşaat Mühendisliği 19
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik 13
Bilgisayar Mühendisliği 19
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 26
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi 5
Finans Mühendisliği 11
Yakıt ve Enerji Teknolojileri 12
Endüstri Mühendisliği 16
Matematik 21
Makine Mühendisliği 16
Tıbbi Sistemler ve Bilişim 9
Moleküler Biyoloji ve Genetik 13
Fizik 27
İkinci Öğretim Fen ve MAtematik Öğretmenliği 9
Yazılım Mühendisliği 15
Sistem ve Kontrol Mühendisliği 5
Toplam(*) 203

(*)Çoklu disiplin alanları ile mühendislik alt
dalları tekil disiplin alanların öğretim üyelerinden
oluştuğu için italikle yazılan sayılar toplama
katılmamıştır.