Tez Yazım Kuralları

Lisansüstü Tezi, bir anlamda, lisansüstü eğitimi süresince yapılan tüm çalışmaların göstergesi olduğu için, Tez Danışmanı ile işbiligi içinde, konusu dikkatli seçilmeli ve içeriği titizlikle oluşturulmalıdır. Ayrıca, FBE tarafından belirlenmiş yazım/biçim kurallarına uygun olarak en iyi şekilde hazırlanıp, sunulmalıdır. Tezinizi yazmaya başlamadan FBE tez yazım kurallarını iyi öğreniniz. Bu kurallarla ilgili ayrıntılı bilgi soldaki menu elemanlarından edinilebilir.