Uluslararası İş Birlikleri

Öğrenci Değişim Programları

Boğaziçi Üniversitesi 130'dan fazla uluslararası ve ulusal üniversite ile değişim programı anlaşmasına sahiptir. Bu anlaşmaların pek çoğu lisans öğrencilerine yönelik olmakla birlikte, bazıları doğrudan lisansüstü öğrencilerini hedef alır. Hemen hemen bütün değişim anlaşmaları öğretim harcından muafiyet (öğrencilerin sadece kendi üniversitelerine harçlarını ödemeleri) ve barınma için destek/ yönlendirme içerir. Ayrıca, bazı değişim programları (çoğunlukla Erasmus Programına dahil olanlar) barınma ve yaşam masrafları için mali destek sağlar. Değişim programına dahil olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin gittikleri kurumda bir veya (ender durumlarda) iki dönem geçirmeleri ve orada aldıkları kredileri Boğaziçi Üniversitesi'ndeki programlarına saydırmaları beklenir. Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi Uluslararası İlişkiler Ofisi'nden alınabilir.

Çift Diploma Programları

FBE’ye bağlı bazı yüksek lisans ve doktora programları, çeşitli uluslararası Üniversitelerle iş birliğine giderek, bu Üniversitelerle çift diploma programları sunmaktadır. Bu tip programlara kayıtlı öğrenciler, iki kurumun ders gereksinimlerini ayrı ayrı tamamlayıp, (iki kurumdan birer öğretim üyesinin ortak danışmanlığı altında ve iki kurumda ayrı ayrı savunulması gereken) ortak bir tez hazırlarlar. Bu tür programlara kayıtlı Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri öğrenim sürelerinin bir kısmını ders koşullarını sağlamak ve ortak tez için rehberlik almak amacıyla ortak kurumda geçirirler. Bu programları tamamlayan öğrenciler iki kurumdan da diploma alırlar. Çift diploma programı sunan doktora ve yüksek lisans programları aşağıda listelenmiştir. Daha fazla bilgi için ilgili web sayfalarına başvurabilirsiniz.

  • BU Elektrik ve Elektronik Mühendisliği - Paris Institute of Tec. Ecole Nationale Superieure Telecommucitions de PARIS
  • BU Elektrik ve Elektronik Mühendisliği - SUPELEC (Ecole Superieure D'Electricite)
  • BU İnşaat Mühendisliği - Columbia Üniversitesi Department of Civil Engineering and Engineering Mechanics
  • BU Makina Mühendisliği - L'ENSTA-PARISTECH
  • BU Kimya - Nancy-UHP
  • BU Kimya - University of Gent

Burslar

A*STAR Doktora Araştırma Desteği

A*Star Doktora Araştırma Desteği, Boğaziçi Üniversitesi FBE ve Biyomedikal Mühendisliği doktora öğrencilerine, doktora tez araştırmalarının 1 ila 2 yılını, Singapur A*Star Araştırma Kurumu’nun maddi desteği ile, Singapur'da bir üniversitede yapma imkanı sunar. Programa katılan öğrencilerin tez konuları, diğer öğrencilerde olduğu gibi, danışmanlarıın önerisiyle FBE tarafından belirlenir (ancak, doğal olarak, seçilen tez konusu üstünde Singapur’da doktora tezi araştırması yapabilmenin olurluluğu ile ilgili olarak, ilgili tez danışmanı’nın A*Star yetkilileri ile ön temas kurması ve Singapur’dan bir eş danışman belirlemesi gerekecektir). Benzer biçimde, doktora ögrencisinin ders yükümlülükleri, ders ve tez süreleri, tez izleme, yeterlilik ve tez savunma jürileri de (sadece eş danışman Singapur A*Star bağlantılı bir öğretim üyesi olmak uzere) FBE tarafindan belirlenip yürütülür. Doktora öğrencisi (BU'den süresine sayılı izinli olarak) Singapur'da kaldığı sürede, eş danışmanının doğrudan, esas danışmanının da internet üstünden denetimi ve yönlendirmesi ile, önceden belirlenmiş olan doktora tezi üstünde çalışacaktır.

Program çerçevesinde destek alacak öğrenciler, Danışman ve Anabilim Dalları’nın önerisi üzerine, FBE tarafından belirlenir. Adaylar BÜ’nün mevcut doktora öğrencileri içinden ve doktora programlarında en fazla 5 dönem tamamlamış olanlar arasından seçilir. Seçilen öğrenciler tez çalışmalarının en az bir yılını BÜ’de, en az bir yılını da yurtdışında A*Star bünyesinde araştırma yaparak geçirir. Bunun dışında, adaylar son (mezun olacakları) akademik dönemlerini BÜ’de geçirirler. Daha fazla bilgi için FBE ve Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dallarına başvurunuz.