Yönetmelikler

Bütün öğrenciler Üniversite yönetmeliklerine uygun davranmakla yükümlüdürler.