Yeterlik Sınavı

(Aşağıdaki bilgiler eski yönetmelikten alıntı olup güncel yönetmelikten Yeterlilik Sınavı ile ilgili gereksinimler araştırılmalıdır)

Tüm Boğaziçi Üniversitesi doktora öğrencileri, ders yüklerini tamamlayıp tez çalışmalarına başlamadan önce Yeterlik Sınavına girmekle yükümlüdürler. Yeterlik Sınavı geniş kapsamlı olup (içeriği öğrencinin almış olduğu dersleri ve jürinin gerekli gördüğü diğer konuları kapsayabilir) öğrencinin alanındaki teknik bilgisinin yanısıra, araştırma ve öğretme becerilerini de ölçmeye yöneliktir. Yeterlik Jürisi öğrenciye aldığı dersler dışında soru yöneltmeyi planlarsa, öğrenciyi, çalışıp hazırlanabilmesi amacıyla, bu durum hakkına bilgilendirilir.

Bir doktora öğrencisi Yeterlik Sınavına dersleri biter bitmez (genellikle final sınavlarının tamamlanmasından sonraki hafta içinde veya sonraki kayıt döneminden önceki hafta) girebileceği gibi, sınava hazırlanmak için giriş tarihini 2 döneme kadar erteleyebilir (bu durumda Q öğrencisi olarak kayıt yaptırır ve bu dönemlerde ders almaz; ancak bu dönemler süresine sayılır). Sınavda başarısız olan öğrenci bir sonraki dönem sonunda tekrar sınava girebilir. Her koşulda, doktora öğrencileri doktoraya başlamalarından sonraki altı dönem içinde Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmakla yükümlüdür. (doktora hazırlık dönemleri bu süreye dahil değildir.)

Yeterlik Jürisi öğrencinin Tez Danışmanı’nca önerilen ve FBE tarafından onaylanan beş tam zamanlı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik Jürisi sınavın yapılacağı dönemin final döneminden önce belirlenmiş olmalıdır. Yeterlik Jürisi, öğrencinin Tez Danışmanı, Boğaziçi Üniversitesi dışından bir üye ve öğrencinin Anabilim Dalının Yeterlik Komitesi’nden üç üyeden oluşur; Tez Danışmanı Yeterlik Jürisi’nin başkanıdır. Anabilim Dalları genelde Yeterlik sınav zamanlarını önceden belirlemektedir (genellikle final sınavlarının tamamlanmasından sonraki hafta içinde veya sonraki kayıt döneminden önceki hafta). Öğrenciler Yeterlik Sınavına girebilmek için İngilizce becerilerini belgelemek zorundadırlar (IELTS, TOEFL, ÜDS, veya KPDS sınavlarından birini alıp, başarı ile geçerek).

Yeterlik Sınavı sözlü ve yazılı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Yazılı kısım sınıf içi veya dışı olabilir. Yeterlik sınav sonucu, i) Koşulsuz Geçiş, ii) Koşullu Geçiş (öğrencinin eksik bulunduğu alanlarla ilgili ders alması), iii) Kalma olabilir. Yeterlik sınav sonucu öğrencinin yeterlik jürisi tarafından önerilir ve Anabilim Dalı’nın Yeterlik Komitesince onaylanır.