Özel Öğrenci Başvuruları

Özel öğrenciler, bir dereceye yönelik olmadan, bir dönem boyunca bir veya iki derse kayıt yaptıran öğrencilerdir. Özel Öğrenci statüsü için başvuran adaylar Özel Öğrenci başvuru formunu doldurup gerekli belgelerle ilgili Anabilim Dalı’na teslim etmelidirler. Özel Öğrenci başvuru formu aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir.

Özel Öğrenci Başvuru Formu(doc)

Özel Öğrencilerle ilgili ayrıntılı bilgi için ÖBİKAS'a başvurunuz.

BÜ dışında bir Devlet Üniversitesi’ne kayıtlı olup BÜ'de ders almak isteyen öğrenciler aşağıdaki şartları yerine getirmelidirler.

Başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır.
Öğrenciler kayıtlı oldukları Enstitüler’in BU'da ilgili dersleri almalarına onay verdiğini gösteren bir onay yazısı getirmelidirler.
Öğrenciler BÜ/YADYOK'tan (Yabancı Diller Yüksek Okulu) İngilizce becerilerinin BU’de ders almaya yeterli olduğunu gösteren belgeyi almalıdırlar.
Öğrenciler BÜ’de almak istedikleri dersi veren öğretim üyesinden, dersi almalarında sakınca olmadığını gösteren bir onay yazısı getirmelidirler.
Öğrenciler bütün belgelerini ve kayıt ücretinin makbuzunu Kayıt İşlerine teslim edip bir kayıt numarası almalıdırlar.