english türkçe
 
BU Homepage   IGSSE Homepage
 
 
 
 

Ana Sayfa

Fen Bilimleri Enstitüsü

MENU

Önemli Tarihler
Kayıt
Lisansüstü Danışmanları
Yönetmelikler
Giderler
Yurtlar
Burslar ve Diğer Mali Destekler
Ders Dışı Etkinlikler
Mezuniyet İçin Gerekli Belgeler
Yeterlik Sınavı
Öğrenci Dilekçeleri
Formlar
S.S.S

Bağlantılar

Boğaziçi Üniversitesi
Lisansüstü Kataloğu
Kütüphane
Uluslararası İlişkiler Ofisi
ÖBİKAS
Kariyer Merkezi

 

 

Öğrenci Dilekçeleri

Lisansüstü öğrencileri akademik programlarında zamanlama, içerik, gereksinim veya uygulama biçimi değişikliği ile ilgili çeşitli konularda FBE'ye dilekçe verebilirler. İlgili dilekçe formu öğrenci tarafından doldurulduktan sonra Danışmanlar ve Anabilim Dalı Başkanı’nca imzalanıp FBE sekreterliğine teslim edilir.

Lisansüstü öğrenci dilekçe formu ve tavsiye mektubu formları aşağıdaki bağlantılardan indirilebilir.

Öğrenci Dilekçe Formu (doc)

Tavsiye Mektubu Formu (doc)