Ana Sayfa

Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'ne (BÜ FBE) hoş geldiniz.

Lisansüstü eğitimin kalitesini en üst düzeye çıkarmak ve lisansüstü öğrenci sayılarını arttırmak, Boğaziçi Üniversitesi'nin önemli stratejik hedefleridir. Bu hedeflere ulaşmak için, Üniversite’nin altı enstitüsü, çeşitli stratejiler geliştirip uygulamaktadırlar. BÜ FBE, fen bilimleri ve mühendislik alanlarında doktora ve yüksek lisans programlarının eşgüdüm, yönetim ve gelişmesinden sorumludur. BÜ FBE ayrıca aynı alanlarda alanlarında yeni lisansüstü programların tasarımı ve geliştirilmesini teşvik ve koordine eder.