Yönetim

BÜ/FBE’nin misyonu, “bilim ve mühendisliğin önemli ve yenilikçi alanlarında, alanlar ve araştırmacılar arasında eşgüdüm ve işbirliğini, en ileri teknik ve ekipmanların kullanımını, en son literatürün takibini ve uluslararası akademik ve bilim çevreleriyle iş birliğini teşvik ederek, bilimsel araştırmayı, uluslararası bilimsel literatüre katkıyı ve lisansüstü eğitimi desteklemektir”.

BÜ/FBE, 15'i fen bilimleri ve mühendislik alanlarında, 4'ü de mühendislik alt alanlarında olmak üzere, toplam 19 doktora ve/ya yüksek lisans programının eşgüdüm, yönetim ve gelişmesinden sorumludur. BÜ/FBE, ayrıc,a fen ve mühendislik alanlarında yeni lisansüstü programların tasarımı ve geliştirilmesini teşvik ve koordine eder.

BU/FBE’ne bağlı doktora/yüksek lisans programlarından 11 tanesi “tek-disiplin” alan olup, ilgili “tek-disiplinli” fen, mühendislik veya eğitim akademik bölümlerince yürütülmektedir. 4 yüksek lisans programı ise inter-disipliner program olup, ilgili birden fazla tek-dipislinli fen veya mühendislik akademik bölümünün işbirliği ile yürütülmektedir. Ayrıca, 4 yüksek lisans programı “tek-disiplinli” mühendislik bölümlerinin alt-alanlarına odaklanmış olup, ilgili bölümlerce yürütülmektedir.

BÜ/FBE'nin temel yönetim ilkesi, i) mevcut lisansüstü akademik programların yürütülmesi ve güncellenmesi, ii) yeni lisansüstü akademik programların tasarım ve geliştirilmesi, iii) derslerin icrası ve öğrenci danışmanlığı, iv) araştırma etkinliklerinin gerçekleştirilmesi ve yayımı, v) öğretim ve araştırma ekipman ve sistemlerinin tedariği ile planlanması konularında, esas sorumluluk ve yürütmede ilgili Anabilim Dallarını yetkilendirmektir . Öte yandan, BÜ/FBE, eşgüdüm, denetim, onay, öğretim ve araştırma alanlarında yeni fırsatların yaratılması, bilginin yayılması ve destek etkinlikleri konu ve etkinliklerinde doğrudan sorumluluk alır.


Boğaziçi Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
34342 Bebek - Istanbul, Türkiye
fbe.boun.edu.tr - +90 212 359 7067

© 2023