Yönetim

BÜ/FBE’nin misyonu, “bilim ve mühendisliğin önemli ve yenilikçi alanlarında, alanlar ve araştırmacılar arasında eşgüdüm ve işbirliğini, en ileri teknik ve ekipmanların kullanımını, en son literatürün takibini ve uluslararası akademik ve bilim çevreleriyle iş birliğini teşvik ederek, bilimsel araştırmayı, uluslararası bilimsel literatüre katkıyı ve lisansüstü eğitimi desteklemektir”.

BÜ/FBE, 15'i fen bilimleri ve mühendislik alanlarında, 4'ü de mühendislik alt alanlarında olmak üzere, toplam 19 doktora ve/ya yüksek lisans programının eşgüdüm, yönetim ve gelişmesinden sorumludur. BÜ/FBE, ayrıc,a fen ve mühendislik alanlarında yeni lisansüstü programların tasarımı ve geliştirilmesini teşvik ve koordine eder.

BU/FBE’ne bağlı doktora/yüksek lisans programlarından 11 tanesi “tek-disiplin” alan olup, ilgili “tek-disiplinli” fen, mühendislik veya eğitim akademik bölümlerince yürütülmektedir. 4 yüksek lisans programı ise inter-disipliner program olup, ilgili birden fazla tek-dipislinli fen veya mühendislik akademik bölümünün işbirliği ile yürütülmektedir. Ayrıca, 4 yüksek lisans programı “tek-disiplinli” mühendislik bölümlerinin alt-alanlarına odaklanmış olup, ilgili bölümlerce yürütülmektedir.

BU/FBE Rektör tarafından 3 yıllığına atanan Enstitü Müdürü tarafından idare edilir (her yeni atama dönemi öncesi, FBE’ne bağlı 11 tek -disiplin Anabilim Dalı’nın tüm öğretim üyelerinin katıldığı bir “tercih belirleme” seçiminin sonuçları, atama sırasında Rektör tarafından göz önüne alınır).

BU/FBE'nin akademik ve stratejik kararlarının alındığı kurul, 11 tek-disiplin Anabilim Dalı Başkanlarından (oy hakkı olan üyeler) ve 4 inter-disiplinler Anabilim Dalları Başkanları ile 4 Program Başkanlarından (oy hakkı olmayan üyeler) oluşan Enstitü Kurulu'dur. Enstitü Kurulu her dönem en az bir defa toplanır.

Yürütme ile ilgili kararlar Enstitü Müdürü ve Enstitü Kurulu'nca seçilmiş dört üyeden oluşan Enstitü Yönetim Kurulu tarafından alınır. Yönetim Kurulu her iki haftada bir toplanır. Enstitü sekreterliği Enstitü Sekreteri ve iki İdari Sekreterden oluşur. Ek olarak, teknik işlerden (web sayfası geliştirme ve idaresi) ve tez değerlendirmelerinden sorumlu bir Araştırma Görevlisi görev yapar.

BÜ/FBE'nin temel yönetim ilkesi, i) mevcut lisansüstü akademik programların yürütülmesi ve güncellenmesi, ii) yeni lisansüstü akademik programların tasarım ve geliştirilmesi, iii) derslerin icrası ve öğrenci danışmanlığı, iv) araştırma etkinliklerinin gerçekleştirilmesi ve yayımı, v) öğretim ve araştırma ekipman ve sistemlerinin tedariği ile planlanması konularında, esas sorumluluk ve yürütmede ilgili Anabilim Dallarını yetkilendirmektir . Öte yandan, BÜ/FBE, eşgüdüm, denetim, onay, öğretim ve araştırma alanlarında yeni fırsatların yaratılması, bilginin yayılması ve destek etkinlikleri konu ve etkinliklerinde doğrudan sorumluluk alır.


Boğaziçi Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
34342 Bebek - Istanbul, Türkiye
fbe.boun.edu.tr - +90 212 359 7067

© 2023