Akademik Programlar

Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü altında yürütülmekte olan Akademik Programlar aşağıda listelenmiştir. Tezsiz Yüksek Lisans programlarının üç dönemde, Tezli Yüksek Lisans programlarının dört dönemde ve Doktora Programlarının sekiz dönemde bitirilmesi beklenir. Akademik Programlarla ilgili ayrıntılı bilgilere Bölümlerin web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Program Adı Doktora Yüksek Lisans
Tezli Tezsiz
Bilgisayar Mühendisliği • 24 Kredi
• Tez
• 24 Kredi
• Tez
• 1 Seminer
 
Elektrik Elektronik Mühendisliği • 24 Kredi
• Tez
• 24 Kredi
• Tez
 
Endüstri Mühendisliği • 24 Kredi
• Tez
• 24 Kredi
• Tez
• 2 Seminer
 
Finans Mühendisliği     • 31 Kredi
• Proje
Fizik      
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik   • 24 Kredi
• Tez
• 1 Seminer
 
İnşaat Mühendisliği • 24 Kredi
• Tez
• 24 Kredi
• Tez
• 1 Seminer
 
Kimya 21 Kredi
• Tez
• 2 Seminer
• 24 Kredi
• Tez
• 3 Seminer
 
Kimya Mühendisliği • 24 Kredi
• Tez
• 24 Kredi
• Tez
 
Makina Mühendisliği • 21 Kredi
• Tez
• 24 Kredi
• Tez
• 1 Seminer
 
Matematik • 21 Kredi
• Tez
22 Kredi
• Tez
• 1 Seminer
 
Moleküler Biyoloji ve Genetik • 21 Kredi
• Tez
• 21 Kredi
• Tez
• 1 Seminer
 
Mekatronik İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı     • 30 Kredi
• Proje
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi     • 35 Kredi
• Proje
Otomotiv Mühendisliği     • 30 Kredi
• Proje
Sistem ve Kontrol Mühendisliği   • 24 Kredi
• Tez
 
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi • 25 credits
• Tez
• 24 credits
• Seminer
• Tez
 
Tıbbi Sistemler ve Bilişim     • 30 Kredi
• Proje
Yakıt ve Enerji Teknolojileri     • 30 Kredi
• Proje
Yapım Mühendisliği ve Yönetimi     • 33 Kredi
• Proje
Yazılım Mühendisliği   • 36 Kredi
• Tez
• 32 Kredi
• Proje


Boğaziçi Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
34342 Bebek - Istanbul, Türkiye
fbe.boun.edu.tr - +90 212 359 7067

© 2023