• Yeni Format Güncellemeleri

FBE Tez Yazımı ve Teslim Süreci başlığı altındaki belgeler yenilendi.

Artık aşağıdakiler hakkında daha fazla bilgiye ve güncellenmiş versiyonlarına ulaşabileceksiniz:

- Tez Format Şablonu (LaTeX)
- Tez Format Şablonu (pdf)
- FBE Tez Teslimi İş Akış Şeması
- Tez Yazımında Sık Görülen Yanlışlar
- Denklem Yazım Rehberi
- Mezuniyet için Gerekli Belgeler


Boğaziçi Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
34342 Bebek - Istanbul, Türkiye
fbe.boun.edu.tr - +90 212 359 7067

© 2023