Tez Yazımı ve Teslim Süreci

Lisansüstü Tezi, bir anlamda, lisansüstü eğitimi süresince yapılan tüm çalışmaların göstergesi olduğu için, Tez Danışmanı ile işbiligi içinde, konusu dikkatli seçilmeli ve içeriği titizlikle oluşturulmalıdır. Ayrıca, FBE tarafından belirlenmiş yazım/biçim kurallarına uygun olarak en iyi şekilde hazırlanıp, sunulmalıdır. Tezinizi yazmaya başlamadan FBE tez yazım kurallarını iyi öğreniniz.

Ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıları takip edin:

• FBE Tez Teslimi İş Akış Şeması (genel)
• Tez Yazım Kılavuzu ve Şablonlar
• Mezuniyet İçin Gerekli Belgeler

Tezinizin onaylanmış elektronik kopyasını ve ekli belgelerinizi format kontrolü için fbe.thesis@boun.edu.tr adresine gönderiniz.


Boğaziçi Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
34342 Bebek - Istanbul, Türkiye
fbe.boun.edu.tr - +90 212 359 7067

© 2023